Sähköasennukset takuulla!

Yleisimmät kysymykset aurinkosähköjärjestelmistä

Voit soittaa myös meille suoraan, mikäli et löytänyt vastausta kysymykseesi. 

1. Kuinka pitkä on aurinkojärjestelmän takaisinmaksuaika?

 • Yleispätevää vastausta on mahdoton antaa. Takaisinmaksuaikaan vaikuttaa monta eri tekijää, kuten järjestelmän hinta, asennuksen vaikeus, sähkön hinta ja tuotetun sähkön hyödynnettävyys kohteessa. 
 • Verkosta riippumattomissa ratkaisuissa takaisinmaksuaika riippuu vertailukohteesta, mutta sähköliittymän hintaan verrattaessa se on yleensä 5-20 vuoden haarukassa. 
 • Erikoiskohteissa aurinkopaneelijärjestelmä saattaa olla heti halvin ratkaisu.

2. Saako aurinkosähkön tuottamiseen Suomessa tukea?

 • Aurinkosähköön liittyvien järjestelmien asennuksesta yksityiset henkilöt voivat hakea kotitalousvähennystä. Vähennyksen määrä on vuonna 2018 50 % arvonlisäverollisesta asennustyön hinnasta ja omavastuun osuus on 100 €. Maksimissaan vähennystä voi saada 2400 € per henkilö, eli esim. pariskunta voi saada hankkeeseen vähennystä jopa 4800 €.
 • Yritysten on mahdollista saada hankkeilleen investointitukea, joka kattaa noin 25 % investointikustannuksista.
 • Maatilat voivat anoa oman tukijärjestelmänsä kautta investointitukea joka kattaa jopa 45 % investointikustannuksista.

3. Aurinkojärjestelmien asennuspakettitarjouksien vertailu

 • Laitteiston koko eli ilmoitettu piikkiwattiteho kWp.
 • Eri komponenteille myönnettävät takuut
 • Asennuksen takuu kattaen asennusjärjestelmän
 • Kuka hoitaa verkkoon kytketyn järjestelmän vaatimien lupien hankinnan? Tarvittavia lupia on mm. sopimus verkkoyhtiön kanssa, rakennuslupa tai toimenpidelupa kunnalta, käyttöönottotarkastus, joskus mallipiirrokset.
 • Invertterin hyötysuhde, eli kuinka paljon paneeleiden tuottamasta sähköstä saadaan muunnettua käyttöön
 • Asennuksien sisältö, eli kuuluuko kaikki asennukseen tarvittava materiaali tarjoukseen vai laskutetaanko jotain erikseen. Ylimääräisiä kuluja tulee yleensä kaapeleista ja pientarvikkeista, kuten erilaisista kiinnikkeistä ja sulakkeista, sekä ukkossuojauksesta.

4. Halvempi aurinkojärjestelmä tarkoittaa nopeampaa takaisinmaksuaikaa?

 • Aurinkojärjestelmän ja komponenttien halpa hinta tarkoittaa yleensä sitä, että jossain on säästetty. 
 • Halvemmat komponentit, mm. kondensaattorit, hajoavat yleensä nopeammin ja pahimmassa tapauksessa tekevät koko järjestelmän käyttökelvottomaksi. 
 • Halvempi hinta näkyy yleensä myös heikompana takuuna ja käyttötuen puuttumisena.
 • Invertterin laatuun ja takuuseen kannattaa kiinnittää huomiota, sillä sen rikkoutuessa sen vaihtotyö on sallittua vain sähköalan ammattilaiselle.
 • Halvempia paneeleita ja varsinkaan asennusjärjestelmiä ei ole yleensä testattu pohjoisen olosuhteissa ja siksi ne eivät kestä rankkaa ilmastoamme. 

6. Takuut

 • Paneeleiden tuottotakuu on yleensä 25-30 vuotta.
 • Paneeleiden yleistakuu on yleensä 10 vuotta.
 • Inverttereiden takuu on yleensä 5-7 vuotta.
 • Asennusjärjestelmien takuu on yleensä 2-10 vuotta.
 • Asennustyön takuu on yleensä 2 vuotta.

7.  Haittaako talvi ja lumi aurinkopaneeleita?

 • Kyllä ja ei. Talvella auringonsäteily on Suomessa hyvin vähäistä ja paneeleiden tuotto myös. Myös lumi estää säteilyn pääsyn paneelille ja tuotto jää vähäiseksi.
 • Lumikuorma ja pakkanen eivät haittaa kunnolla asennettuja aurinkopaneelijärjestelmiä.
 • Paneeleiden tuotto palautuu nopeasti keväällä, kun lumi sulaa paneelin päältä pois. Paneelin tumma ja liukas pinta edesauttaa tätä.

8. Riittääkö paneeleiden tuotto muulloinkin kuin täysin aurinkoisena päivänä?

 • Jos paneelien tuotto ei riitä, otetaan sähkö sähköverkosta.
 • Verkosta riippumattomat paneelijärjestelmät mitoitetaan siten, että sen tuotto riittää kattamaan tarpeet myös pilvisinä päivinä sekä kevään ja syksyn aikana. Luonnollisesti tuotto on pienempi, kun auringon säteilyä on vähemmän.
 • Paneeleiden tueksi voidaan asentaa akusto, jolla tuotannon ja kulutuksen vaihteluhuippuja tasataan.
 • Paneeleiden tueksi voidaan esimerkiksi mökkikäytössä asentaa myös aggregaatti, jolla akkuja saadaan ladattua tai kulutuksen vaihteluihin vastattua, kun paneelit eivät tuota tarpeeksi sähköä.

9. Paneeleiden tuottaman sähkön määrän seuraaminen

 • Inverttereissä on näyttöpaneeli, josta voidaan katsoa järjestelmän tuottaman sähkön määrä reaaliaikaisesti. Näiden lisäksi on valittavissa mm. päivä, viikko, kuukausi yms. näkymiä pitkän aikavälin seurantaa varten.
 • Inverttereihin sisältyvät verkkoliitännän avulla voidaan tiedot koota valmistajan pilvipalveluun paikasta riippumatonta seuraamista varten tai siirtää tiedot itse tietokoneelle.

10. Mitä eroa on sähköverkkoon kytkettävällä ja verkosta riippumattomalla aurinkojärjestelmällä?

 • Sähköverkkoon kytkettävä aurinkojärjestelmä kytketään nimensä mukaisesti olemassa olevan verkkoliitännän rinnalle. Tällöin siitä tulee kiinteä osa sähköverkkoa ja sähkökatkon sattuessa myös järjestelmän tuotto lakkaa. 
 • Sähköverkkoon kytkettävä aurinkojärjestelmä ei tarvitse varastointimahdollisuutta (akkuja) sähkölle, koska ylijäämä voidaan myydä takaisin verkkoon. Suuren kuormituksen aikana voidaan toisaalta käyttää sähköä verkosta.
 • Sähköverkkoon kytkettävä aurinkojärjestelmä toimii aina 230 V jännitteellä joko 1- tai 3-vaiheisena.
 • Verkosta riippumatonta järjestelmää voidaan käyttää ilman sähköverkkoa eli se ei tarvitse sähköliittymää. Tästä syystä se onkin suosittu vaihtoehto mökeille tai varavoimaksi.
 • Verkosta riippumattomaan järjestelmään kuuluu akusto ja laturi, jonka avulla sähköä voidaan varastoida akustoon, kun tuotanto ylittää tarpeen.
 • Verkosta riippumaton järjestelmä voi toimia yleisimmillä käyttöjännitteillä 12V, 24V tai 230V riippuen sovelluksesta. 

11. Millaiselle katolle voidaan asentaa aurinkopaneelit?

 • Kaikille kattotyypeille löytyy nimenomaisesti siihen tarkoitettu asennusjärjestelmä eli katon tyyppi ei ole este asennukselle.
 • Asennuksessa kannattaa huomioida paneeleiden pitkä käyttöikä, joten myös asennettavalla katolla tulisi olla teknistä käyttöikää reilusti jäljellä.

12. Voivatko paneelit kuumentua tai rikkoutua sähkökatkon aikana?

 • Eivät. Vaikka paneeleiden tuottama sähköenergia ei pääsekään purkautumaan katkon aikana, muuttuu ylimääräinen energia lämmöksi ja haihtuu pois.

Haluatko kysyä jotain muuta aurinkojärjestelmistä?

Ota yhteyttä, vastaamme kysymyksiisi mielihyvin! Voit pyytää myös tarjouksen saman tien aurinkojärjestelmästä kiinteistöösi. Tarjoamme tasokkaat tuotteet asennuksineen Jyväskylän ja koko Keski-Suomen alueella. Käy tutustumassa aurinkosähköjärjestelmät- ja aurinkosähköpaketit-osioissa.

aurinkosahkojarjestelmat