050 587 5321

Sähköasennukset takuulla!

Jyväskylän Sähkö ja Tele Oy palvelee Keski-Suomessa

Jyväskylän Sähkö ja Tele Oy tarjoaa sähkö- ja paloilmoitinasennukset Jyväskylässä ja Keski-Suomessa. Meidät on helppo tavoittaa, olemme vain yhden puhelinsoitom päässä! Ota yhteyttä!

Yhteystiedot

Jyväskylän Sähkö ja Tele Oy
Ylistönmäentie 18
40500 JYVÄSKYLÄ

050 587 5321

posti@jstoy.com

Sähköinen laskutus
OVT 003710911713
Operaattori Maventa 003721291126 tai pankkiverkosta lähetettäessä DABAFIHH

Yhteydenottolomake

Sähköpostitse
Tekstiviestitse

Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Jyväskylän Sähkö ja Tele Oy
Laukaantie 4
40320 JYVÄSKYLÄ
Y-tunnus: 1091171-3
Puh: 050 587 5321

Rekisterinpitäjän edustaja

Minna Mähönen, puh. 0505875338, minna.mahonen@jstoy.com

2. Rekisterin nimi

Jyväskylän Sähkö ja Tele Oy:n asiakasrekisteri.

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen.

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavia tietoja asiakkaista:

 • Nimi
 • Sähköpostiosoite
 • Matka- ja/tai muu puhelinnumero
 • Organisaation osoitetiedot
 • Asiakasnumero

5. Käsittelijät

Asiakastietoihin on pääsy vain yrityksen omilla työntekijöillä. Henkilötietoja voidaan siirtään rekisterinpitäjän organisaation sisällä.
Henkilötietoa käsitellään suomalaisen toimittajan toiminnanohjausjärjestelmässä, toimittajan kanssa on tehty tietojenkäsittelysopimus.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan rekisterinpitäjän asiakastietojärjestelmästä, yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä, sekä mahdollisista muista julkisista lähteistä. Pääsääntöisesti tiedot saadaan asiakkaalta sopimuksessa/tilauste tehtäessä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Joitakin välttämättömiä tietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille toimituksen takaamiseksi. Tiedot välittyvät myös luottopäätöksen yhteydessä luottoa myöntävälle taholle.

8. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa henkilön vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Paperilla olevat tiedot on suojattu lukituksin ja kulunvalvonnalla. Rekisterinpitäjän ja sen tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto, jolla sähköinen rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

10. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään vain tarvittavan ajan. Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisen toteuttamisen osoittamiseksi.

11. Rekisteröidyn oikeudet:

 • saada pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin
 • pyytää itseään koskevien epätarkkojen ja virheellisten tietojen oikaisemista
 • pyytää itseään koskevien tietojen poistamista
 • pyytää itseään koskevien tietojen rajoittamista
 • vastustaa itseään koskevien tietojen käsittelyä
 • pyytää itseään koskevien tietojen siirtämistä toiseen järjestelmän
 • siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, peruuttaa suostumus milloin tahansa
 • tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Mikko Jaatinen

Mikko Jaatinen
Toimitusjohtaja
Puh. 050 587 5321
mikko.jaatinen@jstoy.com

Sami Ruuska
Projektipäällikkö, paloilmoitinasiat
Puh. 050 587 5335
sami.ruuska@jstoy.com